Folklore och turism: om bruk av väsen i turistattraktioner

Har alldeles glömt att dela denna artikel, där jag gör en kort presentation av min forskning i kulturvetenskapliga tidskriften Brage: laboratorium för folk och kultur:

Laboratorium för folk och kultur

Tora Wall
doktorand i nordisk folkloristik, Åbo Akademi

Trollungar på Tomteland. Foto: Tora Wall.

Det finns idag ett växande intresse för det förindustriella samhällets narrativ om väsen, som speglas i filmer, tv-serier, litteratur, utställningar och sociala medier. Berättelser och föreställningar om tomtar, troll, älvor och andra väsen används flitigt i populärkulturella sammanhang. De laddas med ny symbolik och nytt innehåll, som avspeglar vår tids världsbild och tankeströmningar. Mitt avhandlingsprojekt har arbetsnamnet Folklore och turism: om bruk av väsen i turistattraktioner. I det undersöker jag hur narrativ kring väsen både skapas och brukas i de två svenska turistattraktionerna Trolska skogen i Hälsingland och Tomteland i Dalarna.

Trolska skogen beskrivs som ”en levande sagoskog” för barn mellan 2–9 år. Under sommaren och i december kan besökarna där vara med om interaktiva äventyr där olika väsen har centrala roller. Barnen får med sig ett uppdrag som skall lösas längs med en äventyrsstig…

Visa originalinlägg 372 fler ord